LVC Support Team

Management Committee

Prof. Dr. Kedar Lal Shrestha Chairman
Mr. Nil Kantha Shrestha

(Former Registrar, T.U)

Vice- Chairman
Mr. Vidya Man Shakya Member
Prof. Dr. Balkrishna Sapkota

(Institute of Engineering, T.U)

Member
Ar. Rashmi Bahadur Shrestha Member-Secretary

 

 

Advisory Committee

Prof. Dr. Mohan Bikram Gyawali
Dr. Dev Bhakta Shakya
Dr. Sitaram Joshi (Lalitpur Valley College)
Dr. Kanti Shrestha (Chief Scientific Officer, NAST)
Ms. Santa Karmacharya (Senior Chemist)